Introductie van het Alzheimer Café in Japan


“Biedt het Nederlandse Alzheimer Café een veiligheidsnet voor zowel patiënten als voor familie en hulpverleners?” JCE biedt ondersteuning bij een correcte introductie van het Nederlandse Alzheimer café in Japan.


In Nederland is er een project genaamd ‘Alzheimer Café’ waar mensen met dementie eens in de maand met hun mantelzorgers en professionele hulpverleners samen kunnen komen. Deze Alzheimer cafés worden door de grondlegger van dit systeem, Dr. Bère Miesen in samenwerking met Stichting Alzheimer in Nederland in het hele land georganiseerd. Ze worden eens in de maand gehouden in lokale buurthuizen, cafés en restaurants. Op deze plekken kunnen niet alleen patiënten terecht, maar ook mensen die een band hebben met een patiënt mogen deelnemen. Hierdoor ontstaat een groot netwerk, waar problemen en kennis gedeeld kunnen worden.

JCE werd door professor Yabuki van Tohoku Fukushi universiteit benaderd om ondersteuning te bieden bij onderzoek naar het Alzheimer Café. Zo zijn er verschillende cafés bezocht. In samenwerking met de oprichter dr. Miesen en via het werk van professor Yabuki werken wij aan een project om het begrip ten aanzien van de filosofie en het programma achter de cafés wijd te verspreiden.

In Japan zijn al enkele ideeën met betrekking tot Alzheimer Café geïmplementeerd. Echter daarbij zijn de filosofie en het programma van Dr. Miesen, het belang van het opleiden van de caféhouders e.d. helaas niet tot uitdrukking gekomen. Uit een enquête met betrekking tot Alzheimer Cafés van over de hele wereld uitgevoerd door professor Yabuki is echter wel het belang van de filosofie, het programma en de training gebleken.

Bij de Alzheimer Cafés in Nederland mogen ook mensen komen die geen patiënt zijn. Het zijn hele open en vrolijke maar toch serieuze bijeenkomsten. Het verliezen van je herinneringen brengt voor iedereen een zeer ernstige identiteitscrisis mee. De grote problemen en verwarring zijn niet alleen moeilijk voor de patiënt, maar ook voor de familie van de patiënt. De Nederlandse Alzheimer Cafés benaderen de ziekte zeer open en ondersteunen de patiënt. Dit in tegenstelling tot de gesloten gemeenschap van Japan waar naar ons gevoel juist naar meer openheid gestreefd zou moeten worden.

In september bestaat het Alzheimer Café twintig jaar. JCE zal er naar blijven streven om deze prachtige bijeenkomsten meer bekendheid te geven in Japan.