Visie

Japan en Nederland, twee landen en culturen die veel meer verschillen dan overeenkomsten vertonen. Juist door deze twee culturen met elkaar en elkaars verschillen kennis te laten maken kunnen zeer vruchtbare samenwerkingen ontstaan en kan men leren zaken vanuit een nieuw perspectief te zien, wat een enorme stimulans voor creativiteit kan zijn.

Japan is een land waar modernisme en traditie hand in hand gaan. Bijna geen ander ontwikkeld land kent nog zoveel ambachten en tradities als Japan. Deze tradities en ambachten, waarbij verfijning en oog voor detail centraal staan, worden zo goed als mogelijk in stand gehouden. Japan kent hierdoor nog relatief veel professionele beoefenaars van traditionele ambachten en kunsten met een kwaliteitsstandaard die erg hoog ligt.

Nederland is een polderland met een vlijtig volkje dat ook heeft aangetoond zeer creatief te kunnen zijn. Veel zaken die in andere landen als een taboe gezien worden, zoals bijvoorbeeld prostitutie en euthanasie, worden hier normaal behandeld en toegepast, zij het binnen strenge regelgeving. Met één van de gelukkigste bevolkingen ter wereld, toonaangevende internationale bedrijvigheid en bijna onnavolgbare vooruitstrevendheid weet dit kleine kikkerlandje zich duidelijk van andere landen te onderscheiden.

Wij geloven dat deze grote verschillen een enorme kans bieden om van elkaar te leren en hierdoor onszelf te verbeteren. Door middel van culturele uitwisseling hopen wij een band te smeden tussen deze twee culturen en zo wederzijds begrip te creëren waardoor nieuwe en verfrissende ideeën kunnen ontstaan om onszelf en elkaar te verbeteren. Ook op individueel niveau hopen wij dat door het uitwisselen van gedachtegoed en de ervaring van het leven in een heel andere cultuur een verrijking voor alle betrokkenen zal zijn. Dit is de visie die wij als Japan Cultural Exchange willen uitdragen.

EYE film museum