Visit Japanese specialists dementia

*Nederlandse versie onderaan*

 

Visit Japanese specialists dementia

Nowadays, ‘Alzheimer Café’ are words you hear quite often in the Netherlands. The system was founded by dr. Bère Miesen and Stichting Alzheimer and it is in use in several other countries. One of the special things about the Alzheimer Café is that everyone is welcome to join. Not only dementia patients can join, but their nurses or family may join as well. During such a meeting, many themes will be discussed and explained and there are plenty of opportunities to ask questions.

 

            Last week we got a special visit by a group of specialists from Japan. They came here for research about the Dutch Alzheimer Cafés, as well as for research about the Dutch way of nursing patients with dementia. Among this group was a professor in dementia and the director of a nursing him with his assistant. JCE helped out by guiding the specialists to several Cafés and a nursing home.

            The differences between Japanese nursing and Dutch nursing turned out to be quite big. Where Japanese people consider it a very heavy job, the Dutch seem to be very proud and thankful for the job. There also was a different kind of treatment for the patients.

            For me it was the first time to visit these kind of meetings. It was also my first time to visit a nursing home. We were welcomed very friendly and all our questions received detailed answers. It left quite a big impression on me. Even though the subject of our conversation was quite heavy, everyone was talking with a proud smile. You could easily tell everyone felt very proud that they could help and that they were thankful for having this opportunity. It were some good educational days that will hopefully bring fruitful results.

Loes


Bezoek Japanse specialisten dementie

‘Alzheimer Cafés’ zijn tegenwoordig een bekend begrip in de Nederlandse samenleving. Het systeem is opgericht door dr. Bère Miesen en Stichting Alzheimer en is inmiddels al in meerdere landen in gebruik. Een van de belangrijke punten binnen het Alzheimer Café is dat iedereen welkom is, of je nu een dementie patiënt bent, een verpleger, of een familie lid van de patiënt. Tijdens een bijeenkomst worden verschillende belangrijke thema’s besproken en kunnen mensen al hun vragen stellen.

            Vorige week kregen we bezoek van een groep specialisten uit Japan. Met als doel om het Nederlandse Alzheimer Café systeem in Japan te introduceren kwamen ze onderzoek doen naar in Nederland. Hierbij werd ook gekeken naar de zorgverlening. De groep bestond onder andere uit een hoogleraar dementie en een directeur van een zorginstelling met zijn assistent. JCE heeft ze geholpen en begeleid naar verschillende Cafés en een zorginstelling.

            De verschillen tussen Japan en Nederland lijken vrij groot te zijn. Waar in Japan het werk als verpleger niet zo populair lijkt te zijn omdat het een erg zware baan is, staat Nederland er juist om bekend dat de verplegers en verzorgers juist onwijs trots zijn op hun baan. Ook wordt de begeleiding en zorg van de patiënten anders aangepakt.

            Voor mij was het de eerste keer dat ik dit soort bijeenkomsten bezocht. Ook was ik tot op heden nog nooit in een zorginstelling geweest. We werden overal vriendelijk ontvangen en al onze vragen werden uitgebreid geantwoord. Zelf vond ik alles erg indrukwekkend. Ondanks dat de ziekte dementie een ernstig onderwerp is, werden de gesprekken met een trotse glimlach gevoerd. Het was duidelijk te zien dat iedereen trots was op de hulp die ze konden verlenen en dat ze dankbaar waren voor deze kans. Het waren enkele zeer leerzame dagen! Hopelijk zien we binnenkort positieve resultaten.

Loes