Deepening our imagination over crafts

Deepening our imagination over crafts

Nederlandse versie onderaan

At JCE, we have one more volunteer, Mrs Masako Tashiro, she’s supporting JCE’s activities and she worked as interpreter for one of the exhibitors of MONO JAPAN. Through the experience of introducing her our own culture to the Dutch and European people, she gained new insights and inspiration.

Generally speaking, people take their own culture just for granted and we are supposed to understand how objects around us were produced and have been developed from the ancient times to be fitted in our lifestyle. Then, if we are asked how far we could explain how particular craft is produced and what aspiration is concealed on their creation, unfortunately many of us feel less confident to answer properly even about our own culture and I was also no exception before attending this event.

Exposure to tremendous traditional beauty during MONO Japan 2017 totally changed my preconceived notion as if many of my braincell were replaced. Being one of MONO Japan staff, I could luckily involve from the preparation stage and interacted with many exhibitors, many of whom are artisan, business owners and creators themselves. Hearing about the history and inspiring technique related story over their products, I noticed several philosophies in common, which are “the injection of passion” into object and “simplicity”. With sophisticated technique succeeded from the past and time-consuming process, they produce the objects as simply as possible, or just appear to be so, but there is always dignified elegance in it that we’ve never known before. At that point, I was completely obsessed with their products and couldn’t stop exploring far more details. Then, I asked myself, “what did I know about our own culture so far?”

It’s true the spirit of craftsmanship and their technique has been diminished over the decades in terms that civilization has been enjoying the benefit from the mass production and shrinking Japanese population. However, MONO Japan has proven that there are many younger generations who encourage themselves to venture innovative challenge to exploit their new market overseas so that they could vitalize their tradition. Furthermore, what is distinctive in MONO Japan is that not only it provides opportunity to acknowledge the genuine craftsmanship directly by exhibitors but also satisfies your intellectual needs through many lectures conducted by specialist. I’m also sure that many people simply get inspired by the collaboration with Lloyd hotel where each shop are installed in each distinctive hotel room.

Still now, I can’t forget one Dutch young lady told me; “I’m addicted with Japanese porcelain. Looks so simple, but I know it’s not! “. Deepening our imagination over the crafts, I’m sure that you find something special, which is absolutely “one and only” for yourself.
Just can’t wait until next year.

Masako Tashiro

Bij JCE werkt nog een vrijwilliger, mvr Masako Tashiro. Ze ondersteunt JCE’s activiteiten en ze heeft als tolk gewerkt voor een van de exposanten op MONO JAPAN. Door de ervaring van het introdcuren van haar cultuur aan de Nederlandse en Europese mensenn, heeft ze nieuwe inzichten en inspiratie gekregen.

Het verdiepen van onze verbeelding over vakmanschap

Over het algemeen beschouwen mensen hun cultuur als vanzelfsprekend, en we worden geacht te begrijpen hoe de producten om ons heen gemaakt en ontwikkeld zijn vanuit de oude tijden om te passen binnen onze leefstijl. Maar op het moment dat ons gevraagd wordt hoe een zeker vak wordt uitgevoerd en wat voor een streven er verbogen zit in de creatie, vallen velen van ons stil. Zelfs als het om onze eigen cultuur gaat. Voor mij was dit niet veel anders, tot dat ik een bezoek bracht aan dit evenement.

Door de blootstelling aan de grote hoeveelheid traditionele schoonheid tijdens MONO Japan 2017, zijn mijn vooroordelen helemaal veranderd. Omdat ik als personeel meewerkte aan MONO Japan, had ik het geluk om deel te nemen aan de voorbereidingen en heb ik contact gehad met veel van de exposanten. Velen van hen zijn zelf ambachtsman, bedrijfseigenaren en makers. Toen ik luisterde naar de geschiedenis en inspirerende techniek verhalen gerelateerd aan de producten, merkte ik dat er verschillende gedachtes gelijk waren. De “passie” die wordt gebruikt tijdens het maken van het product en “eenvoudigheid”. Met een succesvol geavanceerde techniek uit het verleden en een tijdrovend proces, produceren ze hun producten zo simpel als mogelijk. Althans, zo ziet het er uit, maar in werkelijkheid is er altijd een waardige elegantie in het product waar wij nog nooit iets over wisten. Sinds dat moment ben ik helemaal in de ban van deze producten en kan ik niet meer stoppen met het onderzoeken van meer details. Toen vroeg ik mij ook af, “Wat weet ik nou eigenlijk over mijn cultuur?”

Het is waar dat de ambachten en haar technieken zijn verminderd over de jaren, doordat de beschaving heeft kunnen genieten van de voordelen van massa productie en omdat de Japanse bevolking steeds kleiner wordt. Niettemin heeft MONO Japan bewezen dat er nog vele jongere generaties zijn die zichzelf aanmoedigen om de innovatieve uitdaging aan te gaan en de nieuwe buitenlandse markt te benutten om hun tradities nieuw leven in te blazen. Bovendien, wat MONO Japan onderscheidt is dat het niet alleen de mogelijkheid biedt om het echte vakmanschap direct te erkennen, het stelt ook je intellectuele behoeften tevreden door de vele lezingen die gegeven worden door specialisten. Ook weet ik zeker dat veel mensen alleen al worden geïnspireerd door de samenwerking met het Lloyd hotel, waar iedere winkel een eigen kamer in gebruik had.

Ik zal nooit vergeten dat een Nederlandse vrouw me vertelde; “Ik ben echt verslaafd aan Japans porselein. Het ziet er simpel uit, maar ik weet dat het dat niet is!”. Als je je verbeelding over vakmanschap verdiept, weet ik zeker dat je vanzelf iets speciaal tegen komt wat het ‘enige echte’ voor jou betekent.

Ik kan niet wachten tot volgend jaar!

Masako Tashiro