After the Storm

After the Storm – Hirokazu Kore-eda

Hiroshi Abe, Yoko Maki, Satomi Kobayashi

Drama, Family


なりたいものになれた?or ‘Have you become what you wanted to be?’

Ryota Shinoda used to be an award-winning writer who had a beautiful wife and a son. Nowadays he is a divorced gamble-addict who can barely afford (or rather; not at all) to pay child support to his ex-wife. As ‘research’ for his next book, he is working as a private-detective.

After Ryota’s father has passed away, he returns to his old home in the hope to find something he can sell for a lot of money. However, his mother threw everything away already. Neither Ryota or his mother have anything nice to say about Ryota’s dead father. Even though Ryota said he never hated his father, he claims that he does not want to become like his father. His actions show something different though.

During his work as private detective, Ryota also ‘stalks‘ his ex-wife and her new boyfriend. He uses their son to get new information as well. It is clear that Ryota still has feelings for his ex-wife. Once a month, he gets to spend a day with his son Shingo. This time he takes Shingo with him to his grandmother. When he asks his ex-wife Kyoko to pick Shingo up at his grandmother’s place, they end up having to stay over because of a heavy typhoon. An emotional night follows, with Ryota trying to gain back his lost family, while his ex-wife clearly has moved on already. Ryota’s mother is also hoping for a wonder, as she can see that her son needs someone who can take care of him.

After the Storm shows the struggles one goes through to become the person they want to be. Even though the theme of the movie can be considered quite emotional, the movie is portrayed with humor and simplicity, which makes it enjoyable to watch. Kore-eda manages to put a real and believable story on the screen. A story that even feels familiar at certain points. Its strong characters certainly help to create this effect. 

Maybe you will never become who you want to be, but it is important that you keep trying. 

Loes Janssen

Deepening our imagination over crafts

Nederlandse versie onderaan

At JCE, we have one more volunteer, Mrs Masako Tashiro, she’s supporting JCE’s activities and she worked as interpreter for one of the exhibitors of MONO JAPAN. Through the experience of introducing her our own culture to the Dutch and European people, she gained new insights and inspiration.

Generally speaking, people take their own culture just for granted and we are supposed to understand how objects around us were produced and have been developed from the ancient times to be fitted in our lifestyle. Then, if we are asked how far we could explain how particular craft is produced and what aspiration is concealed on their creation, unfortunately many of us feel less confident to answer properly even about our own culture and I was also no exception before attending this event.

Exposure to tremendous traditional beauty during MONO Japan 2017 totally changed my preconceived notion as if many of my braincell were replaced. Being one of MONO Japan staff, I could luckily involve from the preparation stage and interacted with many exhibitors, many of whom are artisan, business owners and creators themselves. Hearing about the history and inspiring technique related story over their products, I noticed several philosophies in common, which are “the injection of passion” into object and “simplicity”. With sophisticated technique succeeded from the past and time-consuming process, they produce the objects as simply as possible, or just appear to be so, but there is always dignified elegance in it that we’ve never known before. At that point, I was completely obsessed with their products and couldn’t stop exploring far more details. Then, I asked myself, “what did I know about our own culture so far?”

It’s true the spirit of craftsmanship and their technique has been diminished over the decades in terms that civilization has been enjoying the benefit from the mass production and shrinking Japanese population. However, MONO Japan has proven that there are many younger generations who encourage themselves to venture innovative challenge to exploit their new market overseas so that they could vitalize their tradition. Furthermore, what is distinctive in MONO Japan is that not only it provides opportunity to acknowledge the genuine craftsmanship directly by exhibitors but also satisfies your intellectual needs through many lectures conducted by specialist. I’m also sure that many people simply get inspired by the collaboration with Lloyd hotel where each shop are installed in each distinctive hotel room.

Still now, I can’t forget one Dutch young lady told me; “I’m addicted with Japanese porcelain. Looks so simple, but I know it’s not! “. Deepening our imagination over the crafts, I’m sure that you find something special, which is absolutely “one and only” for yourself.
Just can’t wait until next year.

Masako Tashiro

Bij JCE werkt nog een vrijwilliger, mvr Masako Tashiro. Ze ondersteunt JCE’s activiteiten en ze heeft als tolk gewerkt voor een van de exposanten op MONO JAPAN. Door de ervaring van het introdcuren van haar cultuur aan de Nederlandse en Europese mensenn, heeft ze nieuwe inzichten en inspiratie gekregen.

Het verdiepen van onze verbeelding over vakmanschap

Over het algemeen beschouwen mensen hun cultuur als vanzelfsprekend, en we worden geacht te begrijpen hoe de producten om ons heen gemaakt en ontwikkeld zijn vanuit de oude tijden om te passen binnen onze leefstijl. Maar op het moment dat ons gevraagd wordt hoe een zeker vak wordt uitgevoerd en wat voor een streven er verbogen zit in de creatie, vallen velen van ons stil. Zelfs als het om onze eigen cultuur gaat. Voor mij was dit niet veel anders, tot dat ik een bezoek bracht aan dit evenement.

Door de blootstelling aan de grote hoeveelheid traditionele schoonheid tijdens MONO Japan 2017, zijn mijn vooroordelen helemaal veranderd. Omdat ik als personeel meewerkte aan MONO Japan, had ik het geluk om deel te nemen aan de voorbereidingen en heb ik contact gehad met veel van de exposanten. Velen van hen zijn zelf ambachtsman, bedrijfseigenaren en makers. Toen ik luisterde naar de geschiedenis en inspirerende techniek verhalen gerelateerd aan de producten, merkte ik dat er verschillende gedachtes gelijk waren. De “passie” die wordt gebruikt tijdens het maken van het product en “eenvoudigheid”. Met een succesvol geavanceerde techniek uit het verleden en een tijdrovend proces, produceren ze hun producten zo simpel als mogelijk. Althans, zo ziet het er uit, maar in werkelijkheid is er altijd een waardige elegantie in het product waar wij nog nooit iets over wisten. Sinds dat moment ben ik helemaal in de ban van deze producten en kan ik niet meer stoppen met het onderzoeken van meer details. Toen vroeg ik mij ook af, “Wat weet ik nou eigenlijk over mijn cultuur?”

Het is waar dat de ambachten en haar technieken zijn verminderd over de jaren, doordat de beschaving heeft kunnen genieten van de voordelen van massa productie en omdat de Japanse bevolking steeds kleiner wordt. Niettemin heeft MONO Japan bewezen dat er nog vele jongere generaties zijn die zichzelf aanmoedigen om de innovatieve uitdaging aan te gaan en de nieuwe buitenlandse markt te benutten om hun tradities nieuw leven in te blazen. Bovendien, wat MONO Japan onderscheidt is dat het niet alleen de mogelijkheid biedt om het echte vakmanschap direct te erkennen, het stelt ook je intellectuele behoeften tevreden door de vele lezingen die gegeven worden door specialisten. Ook weet ik zeker dat veel mensen alleen al worden geïnspireerd door de samenwerking met het Lloyd hotel, waar iedere winkel een eigen kamer in gebruik had.

Ik zal nooit vergeten dat een Nederlandse vrouw me vertelde; “Ik ben echt verslaafd aan Japans porselein. Het ziet er simpel uit, maar ik weet dat het dat niet is!”. Als je je verbeelding over vakmanschap verdiept, weet ik zeker dat je vanzelf iets speciaal tegen komt wat het ‘enige echte’ voor jou betekent.

Ik kan niet wachten tot volgend jaar!

Masako Tashiro

Win 2 tickets voor ‘After the Storm’ van Kore-eda!

<Nederlands>

Win 2 tickets voor
‘After the Storm’,
de nieuwe film van Japanse film regisseur Hirokazu Kore-eda!

Vanaf 16 maart zal de Japanse film ‘After the Storm’ in de bioscopen in Amsterdam te zien zijn. Een film die zeker interessant is voor mensen met een interesse in gevoelige films over familiebanden! De film is geregisseerd door meervoudig award-winnaar Hirokazu Kore-eda die bekend is door films zoals Like Father, Like Son en Our Little Sister.

After the Storm is een gevoelig en krachtig verhaal over familiebanden. Ryota (Hiroshi Abe) was ooit een succesvol romanschrijver, maar werkt nu als privédetective om de maandelijkse alimentatie bij elkaar te sprokkelen. Hij kampt met het verlies van zijn vader en raakt steeds meer vervreemd van zijn beeldschone ex-vrouw, zoontje en moeder.

“Ben je geworden wie je wilde zijn?”, vraagt zijn zoontje. Een stormachtige zomernacht biedt Ryota echter de kans om niet alleen de regie over zijn eigen leven te nemen, maar ook de band met zijn zoontje te versterken.

Bekijk de trailer hier

Weet jij iemand met wie jij deze film zou willen zien?

Ga dan naar onze Facebook pagina, tag deze persoon in de comments en vergeet niet de post te liken. Wie weet maak jij dan wel kans op het winnen van vrijkaarten voor deze film. We mogen 2 x 2 vrijkaarten weggeven, dus reageer voor 14 maart om kans te maken!

 

<English>

2 tickets for
‘After the Storm’,
a new movie of the Japanese film director, Hirokazu Kore-eda!

From March 16 on, the Japanese movie ‘After the Storm’ will be shown in the several cinema’s in Amsterdam. This movie is definitely a recommendation for everyone who enjoys watching a touching story about family. The movie is directed by multiple award-winner Hirokazu Kore-eda, who is famous for movies such as ‘Like Father, Like Son’ and ‘Our Little Sister’.

After the Storm is a touching and powerful story about family relationships. Ryota (Hiroshi Abe) used to be a successful novel writer, but nowadays he works as a private detective to pay the maintenance allowance. He has a hard time dealing with the loss of his father, and more and more he parts away from his beautiful ex-wife, their son and his mother.

“Are you who you wanted to be?” asks his son. A stormy summer night provides Ryota the opportunity to not only take control over his own life, but also to strengthen the bond with his son.

You can watch the trailer here

Is there someone you would really like to go and see this movie with?

Then go to our Facebook page and make sure to tag this person in the comments and do not forget to give the post a like. Maybe you will win free tickets to see this movie. We have 2 x 2 tickets to give away, so make sure to like and comment on this post before March 14!

Nieuwe stagiaire, Loes

Hoi!

Mijn naam is Loes Janssen, en ik ben de nieuwe stagiaire bij Japan Cultural Exchange. Ik heb meer dan vier jaar Japans gestudeerd in Maastricht. Al sinds dat ik klein ben heb ik een interesse in Japan en de Japanse cultuur en een van mijn grootste wensen is dat de mensen om mij heen deze interesse ooit eens gaan begrijpen. Aangezien een van JCE’s visies is om de Japanse en Nederlandse cultuur met elkaar kennis te laten maken, raakte in geïnteresseerd in een stage. Twee ouderejaars op school hebben voor mij al stage gelopen bij JCE en ik heb hier positieve verhalen over gehoord. Dit was dan ook een motivatie voor mij om het ook te gaan doen. In mijn vrije tijd lees ik graag over de Japanse geschiedenis en luister ik graag naar Japanse pop muziek. Ik ben groot fan van de groep Morning Musume. Ik ga mijn tijd als stagiaire met plezier tegemoet.

Hello!

My name is Loes Janssen and I am a new intern at Japan Cultural Exchange. I have been studying Japanese for over four years in Maastricht. Ever since I was young, I have loved the Japanese culture and I have always wished that the people around me would understand my feelings. One of JCE’s visions is introducing the Japanese and Dutch culture to each other to create productive collaborations. That was one of the reasons for me to apply as an intern at JCE. Two of my seniors at school have worked as an intern here before and I heard positive stories about their experiences. That motivated me to apply as well. In my free time I enjoy reading about the Japanese history and I am also a big fan of Japanese pop music, in particular Morning Musume. I am really looking forward to my time as intern at JCE.